Avaleht

Rakke Valla Hariduse Selts on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel eneseharimisest ja taidlusest huvitatud inimesi.

Seltsi liikmeks võivad olla kõik soovijad, kes on vähemalt 16-aastased ja on esitanud sellekohase avalduse ning saanud juhatuse käest nõusoleku.

Kontakt Seltsi juhatus
Rakke
Lääne-Virumaa
Telefon 53620455
e-post aime.kinnep [at] mail.ee
Aime Kinnep – esimees
Antti Ilomets
Siiri Kanarbik
Eda Sillamaa
Malle Mattisen